Amerikansk Roulette

Den viktigaste skillnaden mellan amerikansk roulette och fransk och europeiska roulette är att amerikansk roulette har ett fack för 0 och ett fack för 00 på roulettehjulet. Detta gör att bankens statistiska fördel är hela 5,5% när man spelar amerikansk roulette. När man spelar fransk eller europeisk roulette är bankens övertag bara 2,7% eftersom dessa hjul inte har något fack för 00. Dessutom tillämpas ofta En Prison eller La Partage på dessa roulettebord vilket ytterligare minskar bankens fördel.

Ur ett rent matematiskt perspektiv bör man som som spelare alltså välja fransk eller europeisk roulette framför amerikansk roulette, särskilt om man kan lyckas hitta bord som tillämpar La Partage eller En Prison. (Du kan läsa mer om dessa två rouletteregler i sektionerna för fransk roulette och europeisk roulette.) Om man befinner sig på ett casino i Nord- eller Sydamerika kan det mycket väl vara så att man inte har något val, vill man spela roulette så måste man spela amerikansk roulette eftersom det är det enda som finns tillgängligt. När man spelar roulette på nätet finns det däremot inte någon anledning att nöja sig med amerikansk roulette eftersom det finns så många nätcasinon som erbjuder fransk och europeisk roulette.

Nummerordning

Hur numren är placerade på roulettehjulet skiljer sig mellan amerikansk roulette och fransk och europeisk roulette.

På det amerikanska roulettehjulet sitter numren såhär (medsols):

0-28-9-26-30-11-7-20-32-17-5-22-34-15-3-24-36-13-1-00-27-10-25-29-12-8-19-31-18-6-21-33-16-4-23-35-14-2

På franska och europeiska roulettehjul är nummerordningen istället såhär (medsols):

0-32-15-19-4-21-2-25-17-34-6-27-13-36-11-30-8-23-10-5-24-16-33-1-20-14-31-9-22-18-29-7-28-12-35-3-26

Färg

Både 0 och 00 är gröna på det amerikanska roulettehjulet. Vad gäller övriga nummer så är hälften röda och hälften svarta, precis som på franska och europeiska roulettehjul. Nummer i spannen 1-10 och 19-28 är röda om de är udda och svarta om de är jämna. För spannen 11-18 och 29-36 är det tvärt om.

Var är hjulet?

På ett amerikanskt roulettebord är hjulet placerat i ena änden av bordet. Denna stil har numera spritt sig ut i världen och blivit vanlig även för europeiska roulettbord. I bland annat Monte Carlo kan man dock fortfarande hitta (franska) roulettebord som håller sig till den gamla stilen där roulettehjulet är placerat mitt på bordet.

En prison eller La Partage?

Att amerikanska roulettebord tillämpar någon av reglerna En Prison eller La Partage är mycket ovanligt, det finns dock en del casinon i USA om är kända för att erbjuda amerikanska roulettbord där La Partage eller En Prison gäller. Exempel på sådana casinon är Bellagio, Wynn, Rio, Mirage och MGM Grand.

För mer information om vad La Partage innebär, gör ett besök i vår sektion för fransk roulette.

För mer information om En Prison, gå vidare till sektionen för europeisk roulette.