Roulettens historia

Rouletthjulet uppfanns i Frankrike på 1600-talet av fysikern Blaise Pascal som egentligen försökte uppfinna en evighetsmaskin. Spelet roulette slog igenom på 1700-talet och blev en populär underhållningsform för den franska eliten. Namnet roulette betyder ”litet hjul” och lånades från ett bordsspel som också var populärt under den här perioden. Spelet roulette har hämtat inspiration från flera olika äldre spel, bland annat Roly Poly, Hoca, Biribi, Reiner och Ace of Hearts.

Franska roulettehjul brukade ha både 0 och 00

En av de tidigaste bevarade beskrivningarna av spelet roulette hittar vi i den franska novellen La Roulette, ou le Jour av författaren Jaques Lablee. Boken publicerades år 1801 och innehåller beskrivningarna av hur roulette spelas i Palais-Royal i Paris år 1796. Redan på den här tiden använde man sig av två fack på hjulet som inte kunde ge vinst till någon av spelarna, oavsett vad de hade satsat på, och dessa fack hade numren 0 och 00. Den dubbelnolla som vi idag associerar med amerikansk roulette var alltså något som fanns på de tidiga franska roulettehjulen och som överlevt i USA men inte i Europa.

De roulettehjul som användes i Paris under det sena 1700-talet använde färgen röd för 0 och svart för 00. Det var först under 1800-talet som man ändrade färgen till grön för både 0 och 00.

Dubbelnollan försvinner

År 1843 introducerade fransmännen François Blanc och Louis Blanc ett roulettehjul utan dubbelnolla i casinot i den tyska spa-orten Homburg. Detta hjul hade alltså endast ett fack för 0 och inget fack för 00, ett karaktärsdrag som numera är typiskt för europeisk och fransk roulette. Att ta bort ett av de två fack som ingen spelare kunde satsa på innebar att utbetalningsgraden ökade markant. Huset har fortfarande ett matematiskt övertag på ett roulettehjul med endast en nolla, men övertaget är inte lika stort som när både 0 och 00 används.

På 1860-talet förbjöds hasardspel i Tyskland, vilket fick familjen Blanc att flytta sin casinoverksamhet till Monaco. Där blev roulette utan dubbelnolla den dominerande rouletteformen, en tradition som håller i sig än i dag. Tyskland var långt ifrån det enda europeiska land som förbjudit casinon, så den europeiska eliten började resa till Monaco för att spela på Monte Carlo Casino. Att spela roulette utan dubbelnolla blev därmed normen i Europa, och när spellagstiftningarna luckrades upp igen så att casinon blev tillåtna i andra europeiska länder var det svårt för de nya casinooperatörerna att övertyga de europeiska spelarna om att nöja sig med en lägre utbetalningsgrad än vad de var vana vid från Monte Carlo.

Rouletten sprider sig över världen

Under 1800-talet spred sig spelet roulette från Frankrike till andra delar av Europa och ut i världen. I USA blev Mississippifloden med omnejd ett mecka för olika former av hasardspel eftersom området dels blomstrade ekonomiskt, dels hade stora skaror av uttråkade resenärer som behövde något att fördriva tiden med på hjulångarna.

Den viktiga hamnstaden New Orleans hade liksom resten av delstaten Louisiana starka kopplingar till Frankrike och det var det gamla franska roulettehjulet med både 0 och 00 som kom att dominera i Mississippiregionen.

För att göra spelet mindre svårtillgängligt för nybörjare förenklades bordets layout, och över tid utvecklades ett spel som skiljer sig en hel del från europeisk och fransk roulette. Nu för tiden är amerikansk roulette den dominerande rouletteformen i Nord- och Sydamerika, medan fransk och europeisk roulette – med vissa undantag – är vanligast i resten av världen.

American Eagle Roulette

Under årens gång har casinon experimenterat med många olika sorters roulettehjul. Det gäller ju att hitta en lösning som ger huset en stor garanterad vinst utan att spelarna tröttnar eller väljer konkurrentens roulette. Ovanliga och fantasifulla roulettehjul är alltså inget nytt som uppstått på internet utan något som förekommit ända sedan roulettens uppkomst.

Ett exempel på en roulettetyp som är ovanlig idag men som hade förhållandevis stor spridning i USA under 1800-talet är American Eagle Roulette. Detta roulettehjul har ett fack för 0, ett fack för 00 och ett fack för den amerikanska örnen. Facket för örnen (en symbol för USA:s självständighet) hade samma funktion som 0 och 00 och såg till att öka husets statistiska fördel ytterligare ett snäpp. Enligt Hoyles berömda böcker om hasardspel tycks dock vissa casinon i USA ha tillåtit satsningar även på 0, 00 och örnen och betalat 27:1.