D’Alemberts system

Jean le Rond d’Alembert var en fransk fysiker och matematiker som var aktiv under 1700-talet. D’Alemberts system används för satsningar med jämna odds, till exempel röd/svart eller udda/jämnt på ett roulettebord.

Hur använder man d’Alemberts system?

  1. Du börjar med att bestämma dig för hur stor din grundinsats ska vara.Eftersom i princip alla roulettebord har en gräns för hur stora insatser får bli kan det vara bra att välja lägsta tillåtna insats som grundinsats. Detta eftersom d’Alembers system bygger på att man ska öka sin insats varje gång man förlorar. Förlorar du flera gånger i rad når du snabbt upp till bordsmaximumet om du startat med en hög insats.

    Låt oss ponera att du spelar vid ett roulettebord där lägsta tillåtna satsning är 100 kronor. Du väljer därför 100 kronor som grundinsats. Du bestämmer dig även för att du ska satsa dina pengar på rött eftersom det är en av de satsningar vid roulettebordet som erbjuder jämna odds.

  2. Du satsar 100 kronor på rött och förlorar.
  3. Eftersom du förlorade ska du öka nästa satsning med en grundinsats. 100 kronor + 100 kronor = 200 kronor. Du satsar 200 kronor på rött och förlorar.
  4. Eftersom du förlorade ökar du insatsen med ytterligare 100 kronor. Du satsar 300 kronor på rött och vinner. Eftersom du vann drar du bort en grundsatsning. 300 kronor – 100 kronor = 200 kronor. Du satsar 200 kronor på rött och förlorar.
  5. Eftersom du förlorade lägger du till 100 kronor. 200 kronor + 100 kronor = 300 kronor. Du satsar 300 kronor på rött.

Varje gång du vinner drar du alltså bort en grundinsats, och varje gång du förlorar lägger du till en grundinsats. Tanken är att man kompenserar förluster genom att öka insatsen, så att man får täckning för förlusterna när man väl vinner. I Frankrike kallas d’Alemberts system för ”montant et demontant ” vilket betyder ungefär uppåt och nedåt eftersom man låter sina satsningar gå upp och ned beroende på hur kulan landar.

Om du vinner på en satsning som bara består av 100 kronor ska du inte dra bort 100 kronor inför nästa satsning eftersom den då skulle bli 0 kronor. Istället låter du även nästa satsning bli 100 kronor.

Är d’Alemberts system ett roulettesystem med garanterad vinst?

Nej, d’Alemberts system kan inte garantera att du går plus på rouletten. Problemet med ett system som kräver att man ska höja sin insats efter varje förlust är att en lång rad av förluster gör att man slår i taket och når upp till högsta tillåtna insats. Sedan kan man inte höja sin insats längre och systemet kollapsar.

Att människor lockas till d’Alemberts system beror bland annat på att vi gärna vill tänka oss att föregående snurr på rouletten på något vis påverkar nästa. Om det har blivit svart fem gånger i rad tänker vi att nu måste det ju bli rött snart. Men kulan har inget minne och det kan mycket väl bli svart ingen och igen och igen ända tills vi har nått upp till bordsmaximumet och inte får höja vår insats mer.