Fibonacci

Fibonacci är en hindu-arabisk nummerserie som startar med siffrorna 0 och 1 och där varje efterföljande tal är summan av de två föregående. Den inledande delen av serien ser alltså ut såhär:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987

Nummerserien populariserades i Europa av den italienska matematikerna Leonardo Fibonacci som skrev boken Liber Abaci. Leonardo Fibonacci levde i Pisa under det sena 1100-talet och tidiga 1200-talet.

Fibonacci vid roulettebordet

Den nummerserie som i Europa kallas Fibonacci ligger till grund för ett roulettesystem som precis som de flesta andra roulettesystem används för satsningar på jämna odds (rött/svart och udda/jämnt).

<p >Om du vill begagna dig av systemet vid roulettebordet börjar du med att bestämma dig för hur stor din grundinsats ska vara. Det är praktiskt att välja bordets lägsta tillåtna insats eftersom det gör att det tar så lång tid som möjligt att nå upp till bordets maximum för satsningar på jämna odds.

  1. <p >Om vi ponerar att du spelar vid ett roulettebord där lägsta tillåtna satsning är 100 kronor är det alltså bäst att välja 100 kronor som grundinsats.
  2. <p >Du behöver ha inledningen av nummerserien framför dig eller ha memorerat den, eftersom den kommer att ligga till grund för dina satsningar. Här är de inledande talen i nummerserien: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987.
  3. Varje gång du förlorar tar du ett steg framåt i serien och multiplicerar din grundinsats med talet. Varje gång du vinner tar du två steg tillbaka och multiplicerar din grundinsats med det talet.

    <p >Du börjar alltså med att satsa 100 kronor. Om du förlorar går du ett steg framåt till 1. Nästa satsning blir 1 x 100 kronor = 100 kronor. Om du förlorar igen går du ett steg framåt till 2. 2 x 100 kronor = 200 kronor. Din nästa satsning blir 200 kronor. Om du förlorar igen går du ett steg framåt till 3. 3 x 100 kr = 300 kronor.

  4. <p >Låt oss ponera att du har nått fram till 34 efter att ha förlorat många gånger i rad. Du satsar 3 400 kronor och den här gången vinner du. Du går då två steg tillbaka och hamnar på 13. Nästa satsning blir 13 x 100 kronor = 1 300 kronor.

Kan Fibonacci garantera vinst på rouletten?

Nej, Fibonacci kan inte garantera vinst på rouletten och man kan snabbt förlora stora belopp om man följer det här systemet.

Ett av problemen med att roulettesystem som kräver att man höjer sin insats efter varje förlust är att man kan nå upp till maxinsatsen för bordet och inte tillåtas höja mer. Det krävs inte särskilt många förluster i rad vid rouletten innan man är uppe i satsningar på 37 700 kronor, 61 000 kronor, 987 000 kronor, och så vidare, när man använder sig av Fibonacci.

Att människor lockas av Fibonacci-systemet beror bland annat på att vi bedömer det som otroligt att vi skulle förlora många gånger i rad.